Obwody drukowane PCB

Obwód drukowany (ang. Printed Circuit Board, PCB) to płytka z materiału izolacyjnego z połączeniami elektrycznymi tzw. ścieżkami i punktami lutowniczymi, przeznaczona do montażu podzespołów elektronicznych. Obwód drukowany może być jedno, dwu lub wielowarstwowy
(z warstwami wewnętrznymi).

Firma Raf-Tronik Plus dostarcza wysokiej jakości laminaty PCB, które wykonywane są zgodnie
z zaleceniami i dokumentacją klienta.

Nasza oferta obejmuje również montaż THT oraz SMT.

Prześlij na adres  raf-tronik@post.pl 
zapytanie dotyczące obwodów drukowanych PCB.

Script logo   StudioStrona.pl