Statystyki i dane

Firma RAF – TRONIK PLUS istnieje na rynku Polskim od wielu lat, współpracuje z wieloma dostawcami i odbiorcami.
Poniżej przedstawiamy Państwu dane, które to obrazują.

Struktura sprzedaży według oferowanych usług

struktura usług

Jak widać największy udział w sprzedaży firmy mają produkty gotowe, które zostały zmontowane na zlecenie klienta, włączając w to dostawy elementów i laminatów PCB. Montaż na zlecenie stanowi obecnie 54% ogólnej sprzedaż firmy. Drugą ważną gałęzią działalności firmy, która obecnie stanowi 33% ogólnej sprzedaż, jest sprzedaż elementów elektronicznych, na końcu (13%) uplasowała się sprzedaż laminatów PCB.

Firma zaopatruje wiele firm z sektora elektronicznego zarówno w Polsce jak i w krajach Skandynawii.

Struktura sprzedaży według rynków zbytu

Struktura sprzedaży

 

Jak widać na powyższym wykresie 59% stanowi sprzedaż na rynkach zagranicznych, w tym 37% stanowi eksport do Skandynawii. Wymiana zagraniczna w tym sektorze systematycznie rośnie dzięki wysokiej jakości oferowanych usług i atrakcyjnym ofertom cenowym. Największy udział w sprzedaży nadal ma rynek krajowy 41%, który w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i w którym nadal widać duży potencjał rozwojowy.

Aby zapewnić jak najlepsze elementy elektroniczne i laminaty PCB firma współpracuje z wieloma dostawcami, dzięki czemu może zaoferować swoim klientom wysoką jakość elementów w atrakcyjnych cenach. Poniższy wykres obrazuje strukturę zakupów według poszczególnych rynków nabycia.

Struktura zakupów według rynków nabycia

Struktura zakupów

Jak widać największy udział w zakupach mają firmy z rynku Polskiego 31%, które oferują towar wysokiej jakości. Naszymi dostawcami są również firmy Niemieckie(6%), Angielskie(10%), Francuskie (5%) i Duńskie (9%). Dużą część stanowią również towary importowane z USA (19%) i Chin (17%). Staramy się, aby oferowane elementy były oryginalne, z wiarygodnego źródł i spełniały wszelkie wymagania klienta.

Script logo   StudioStrona.pl